Ατομική Έκθεση

Εγκαίνια: 12/3/2016

Καλλιτέχνης: Αλέξανδρος Ψυχούλης