Ατομική Έκθεση

Εγκαίνια: 4/6/2016

Καλλιτέχνης: Μαρία Παπαδημητρίου