Ατομική Έκθεση

Εγκαίνια: 8/5/2019

Καλλιτέχνης: Κωνσταντίνος Κομνηνός

komn201910.jpg komn201911.jpg komn201912.jpg komn201913.jpg komn201914.jpg komn201915.jpg komn201916.jpg komn201917.jpg komn201918.jpg komn201919.jpg komn201920.jpg