29
 
29 -

Δημήτρης Μεγαλίδης

Συνάντηση

Διάσταση: 25 Χ 35, Μολύβι σε χαρτί